Rumusan Penilaian Portal dan Laman Web Kerajaan Malaysia (MAMPU)

Tahun 2014 merupakan tahun ke-9 Malaysia Portal Kerajaan dan Web Penilaian (ProBE) yang dijalankan oleh Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC). Provider-Based Evaluation (ProBE), kesinambungan daripada sebelum ini yang diketahui Malaysia Government Portal dan Laman Web Penilaian (MGPWA), telah ditamatkan bagi tahun taksiran 2014. Sebagai mandat oleh Kerajaan Malaysia melalui Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Flagship (FCC) yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Malaysia, MDeC dengan ini mengumumkan hasil siasatan 2014.

Tahun 2013 merupakan tahun ke-8 Malaysia Portal Kerajaan dan Web Penilaian (MGPWA) yang dijalankan oleh Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC). Tujuan penilaian adalah untuk terus menyokong agensi-agensi Kerajaan dalam mempromosikan perkhidmatan yang lebih dalam talian dan perkhidmatan penyampaian yang lebih baik yang boleh mencapai rakyat melalui laman web atau portal.

Tahun 2012 merupakan tahun ke-7 Malaysia Portal Kerajaan dan Web Penilaian (MGPWA) yang dijalankan oleh Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC). Tujuan penilaian adalah untuk terus menyokong agensi-agensi Kerajaan dalam mempromosikan perkhidmatan yang lebih dalam talian dan perkhidmatan penyampaian yang lebih baik yang boleh mencapai rakyat melalui laman web atau portal.

Dua pendekatan yang sama iaitu penilaian dan amalan terbaik dikekalkan untuk penilaian keseluruhan dengan pendekatan tambahan yang dipanggil Pencapai Strategik telah diperkenalkan. Untuk menetapkan kriteria, perbincangan untuk memperbaiki lagi, MDeC disokong oleh Kumpulan Kerja Teknikal (TWG) terdiri daripada MOSTI, MAMPU, EPU dan JPA. Setelah mendapat kelulusan mereka, penilaian telah dijalankan, diikuti dengan ujian Pencapai Strategik. Portal Kerajaan dan laman web telah dinilai bermula April 2012 dan mendapat tempat sewajarnya. Analisis, penemuan dan cadangan kemudiannya dikemukakan.

Tahun 2011 adalah tahun ke-6 Portal Kerajaan Malaysia dan Penilaian Laman Web ( MGPWA ) dengan Perbadanan Pembangunan Multimedia ( MDeC) yang dijalankan sejak pertama pada tahun 2005. Dengan objektif untuk mendekati rakyat, penilaian MGPWA ini bertujuan untuk membantu mempromosikan maklumat dan perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh agensi-agensi Kerajaan.

MGPWA secara konsisten terdiri daripada 2 pendekatan, iaitu penilaian itu sendiri dan menggabungkan amalan terbaik. Bekas ahli yang terlibat, satu set kriteria dibangunkan dan dipersetujui semasa Teknikal Kumpulan Kerja mesyuarat (TWG). Ahli-ahli mesyuarat adalah dari MAMPU, MOSTI, JPA dan EPU. Dengan kelulusan TWG, penilaian kemudiannya dilakukan untuk tempoh tiga dan setengah bulan, bermula April 2011. Setelah menyiapkan penilaian, analisis keseluruhan telah dilakukan dan mengemukakan penemuan dan cadangan.

Tahun 2010 adalah tahun kelima Portal Kerajaan Malaysia dan Penilaian Laman Web ( MGPWA ) dengan Perbadanan Pembangunan Multimedia ( MDeC).Sebanyak 1,145 portal dan laman web kerajaan di seluruh negara telah dinilai dan laporan itu adalah termasuk Penilaian dan Amalan Terbaik.

Dari penilaian yang menggabungkan kira-kira 80 % daripada kriteria yang dijalankan oleh Penilaian antarabangsa E- Kerajaan di Brown Universiti / Institut Brooking , 101 portal / laman web yang dianugerahkan dengan penarafan 5 bintang. Peratusan ini telah meningkat dengan ketara kepada 9.58 % daripada 7 dalam 2009-101 tahun ini. Sementara itu, portal 4-bintang dan laman web telah meningkat kepada 20.87 %.

Keseluruhan Top 10 pencapaian untuk MGPWA 2010 terdiri daripada semua portal bertaraf 5-bintang dan laman web. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mendahului kedudukan , diikuti oleh Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Kerajaan Tempatan dan dua agensi yang Kementerian Kewangan dan Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan di tempat ketiga.

Penemuan diperhatikan MGPWA 2010, bilangan laman web portal yang dianugerah 3 bintang dan ke atas telah meningkat kepada 61,57 %, berbanding 49.35 % pada tahun 2009 . Peningkatan ketara ini adalah disebabkan oleh arahan oleh YBhg. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri kepada Kerajaan Malaysia selama lebih agensi-agensi untuk mendapatkan penilaian 5 bintang dan membuat perkhidmatan dalam talian Kerajaan lebih terserlah di laman web masing-masing.

Tahun 2009 merupakan MGPWA yang keempat dijalankan oleh MDeC dengan tujuan untuk menyediakan penilaian yang berterusan ke atas prestasi Portal dan Laman Web Kerajaan. Satu kaedah baru telah diperkenalkan dengan dua jenis penilaian, iaitu Penilaian Utama dan Perkhidmatan Online Penilaian yang memberi ganjaran kepada portal / laman web Kerajaan dengan star penilaian dan penggredan masing-masing.

Daripada peningkatan jumlah 1,192 Portal Kerajaan dan Web dinilai dalam MGPWA 2009, penemuan penting setakat ini adalah peningkatan keseluruhan diperhatikan dalam penarafan bintang Taksiran Utama: –

 • 7 Kerajaan memperoleh penarafan 5-bintang yang bertentangan dengan 3 agensi pada tahun 2007.
 • 173 agensi ditentukan 4-star rating, dari 85 agensi sebelum ini
 • 352 agensi-agensi dengan penarafan 3 bintang ini, penurunan sebanyak 35 agensi berbanding dengan penilaian sebelumnya
 • Keseluruhan, 49.35% daripada 1,078 portal dan laman web akses dinilai memperolehi 3-bintang berbanding hanya 45.16% pada tahun 2007
Nama Agensi 2009 2007
Pangkat Skor Pangkat Skor
Kementerian kewangan Malaysia 1 84 5 75
Pejabat Perdana Menteri 2 81 7 70
Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (M) 3 80 4 77
Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia 3 80 44 29
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 3 80 1 83
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor 3 80 4 77
Portal myGovernment 3 80 2 80

Portal dan Laman Web Kerajaan Malaysia, Taksiran 2007 adalah bertujuan untuk membantu dalam transformasi rupa yang sama dan rasa, yang menawarkan perkhidmatan yang lebih dalam talian dan akhirnya meningkatkan kedudukan global E-Kerajaan Malaysia.

Kaedah yang terlibat dalam Penilaian Utama MGPWA 2007, Penilaian Perkhidmatan Online, Ukur Online dan benchmarking.

Hasil penilaian 2007 adalah: –

 • portal kerajaan dan laman web penarafan 5 bintang untuk kali pertama
 • 61 portal Kerajaan dan laman web yang telah digredkan A berasaskan kepada pelbagai perkhidmatan dalam talian yang disediakan
 • mudah diakses, penjimatan kos, menjimatkan masa, kemudahan penggunaan, pelbagai kaedah pembayaran telah menjadi aspek kemudahan disukai oleh portal / pengguna laman web dan mendapatkan maklumat merupakan urus niaga yang paling kerap oleh orang ramai.

Berikut adalah senarai portal dan Laman Web bertaraf 5-bintang untuk pertama kali: –

Nama Agensi 2007 2006
Pangkat Skor Pangkat Skor
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 1 83 8 60
Negeri Sarawak 2 80 3 66
Portal myGovernment 2 80 4 64
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) 3 79 24 44
Kementerian Pendidikan 3 79 11 56

Berikut adalah Top 2 portal dan laman web gred A: –

Rank Nama Agensi
1 Negeri Pulau Pinang
2 Majlis perbandaran Sepang
2 Majlis Perbandaran Subang Jaya
2 Majlis Daerah Kuala Selangor
2 Majlis Perbandaran Kuala Lumpur
2 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Sebanyak 1,055 portal dan laman web kerajaan telah dinilai pada tahun 2006 untuk menggalakkan agensi-agensi Kerajaan untuk menyediakan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik kepada pengguna mereka.

Beberapa penemuan adalah: –

 • 16 laman web portal dan mendapatkan penarafan 4 bintang
 • Lebih daripada 50% daripada portal diakses dan laman web yang ditawarkan hanya satu bahasa Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
 • Salah tafsir perkhidmatan dalam talian di mana borang muat turun dianggap oleh banyak pihak sebagai perkhidmatan dalam talian
 • 9% daripada portal dan laman web dipatuhi W3C Capaian Pengguna Kurang Upaya

Perkara utama di sebalik kajian ini adalah untuk memahami sebab-sebab di sebalik prestasi non-performance of Malaysia E-Government inisiatif dalam tahap global. Lebih daripada 900 portal dan laman web telah dinilai dari 17 Oktober sehingga 30 November 2005 . Analisi yang terlibat dalam penilaian ini ialah Analisis Makro dan metodologi Analisis Micro.

Beberapa penemuan Analisis Makro yang merangkumi Penilaian Dalaman dan Rakyat adalah: –

 • Majoriti portal / laman web masih termasuk dalam yang paling asas yang menawarkan keupayaan, iaitu persembahan maklumat dengan 55.9 % atau 503 portal / laman web
 • 290 ( 32.2 %) daripada portal / laman web menawarkan keupayaan interaksi dua hala
 • 60 portal / laman web ditawarkan keupayaan transaksi di mana penekanan adalah untuk menawarkan perkhidmatan dalam talian kepada rakyat dan 0% daripada lebih 900 portal dan laman web yang jatuh di bawah kategori keupayaan penawaran bersepadu.

Beberapa penemuan daripada Global Amalan Terbaik dan Ukur Analisis Micro adalah seperti berikut : –

 • ketiadaan menyeragamkan format negara untuk memastikan pandangan yang konsisten dan rasa untuk laman web yang berkaitan dengan kerajaan
 • kekurangan sepenuhnya perkhidmatan dalam talian laku
 • Perlahan dalam memuatkan maklumat masa dan ketinggalan zaman adalah aduan yang terkemuka dari rakyat di portal / laman web kerajaan yang sedia ada dan Pentadbir web yang paling dipetik masa tindak balas perlahan dalam menyediakan maklumat baru sebagai salah satu mata sakit.
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping