Pembangunan reka bentuk web

Pembangunan rekabentuk web merupakan salah satu bahagian yang penting dalam proses pembangunan sesebuah laman web. Ia melibatkan proses menterjemahkan sesuatu idea dan perkongsian maklumat ke dalam bentuk grafik. Pembangunan reka bentuk web yang berkesan mampu menghasilkan sebuah laman web yang memaparkan maklumat yang jelas dan tidak mengelirukan, terutamanya kepada pihak yang baru pertama kali melihat laman web tersebut. Antara aspek yang sering dititikberatkan dalam pembangunan rekabentuk web adalah reka bentuk laman yang sedap mata memandang, jelas dan mudah difahami. Kemahiran untuk melaksanakan aspek-aspek tersebut amat perlu dalam usaha mewujudkan sebuah laman web yang berkesan dan matang.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping